Pomoc psychologiczna dla osób nieheteroseksualnych, transpłciowych i interseksualnych oraz niepewnych własnej płci lub orientacji seksualnej, a także dla członków ich rodzin

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy lub konsultacji. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Ci pomocy, jeżeli:

a) podejrzewasz, że możesz nie być osobą heteroseksualną lub być osobą transpłciową lub interseksualną i:

b) jesteś osobą heteroseksualną i podejrzewasz lub wiesz, że bliska Ci osoba jest homoseksualna, biseksualna, transpłciowa lub interseksualna i poszukujesz w związku z tym informacji, porady lub pomocy, np. c) jesteś osobą homoseksualną, biseksualną, transpłciową lub interseksualną i: d) jesteś osobą transpłciową i: e) jesteś/cie w związku jednopłciowym i: f) jesteś homoseksualnym, biseksualnym lub transpłciowym rodzicem - biologicznym lub przybranym - i chcesz uzyskać poradę lub pomoc psychologiczną związaną z rodzicielstwem lub wychowaniem dzieci w miejscu, w którym możesz swobodnie mówić o sobie, własnym życiu i dziecku, bez obaw o dyskryminację czy wywołanie sensacji i w którym psycholog dobrze orientuje się w kwestiach homoseksualnego lub trans-rodzicielstwa.