Specjalistyczne szkolenia seksuologiczne dla psychologów, terapeutów, seksuologów, pedagogów i edukatorów
(Aby zapoznać się ze szczegółową listą szkoleń, rozwiń menu "Weekendowe szkolenia specjalistyczne" po prawej stronie lub kliknij tutaj: "Poziom A", "Poziom B", "Poziom C")

Ograniczona dostępność systemowej edukacji seksualnej, w tym w programach wyższych studiów psychologicznych, pedagogicznych, a nawet medycznych, przekłada się w Polsce nie tylko na ogólnie niski poziom wiedzy seksualnej w całym społeczeństwie, lecz również na to, że specjaliści pracujący w zawodach pomocowych (psychologowie, lekarze, pedagodzy, a nawet czasem - w niektórych obszarach - seksuolodzy itp.), stykający się z problemami seksualnymi swoich klientów, pacjentów lub podopiecznych, zdani są często jedynie na wiedzę intuicyjną w kwestiach, w których skuteczne i etyczne pomaganie wymagałoby posłużenia się wiedzą specjalistyczną. Efektem może być poczucie bezradności lub nawet mimowolne, w dobrej wierze, przyczynianie się do zwiększenia problemów klientów, pacjentów lub osób podopiecznych.

Procesu samokształcenia seksuologicznego ambitnym specjalistom-praktykom nie ułatwia literatura przedmiotu dostępna w języku polskim, ponieważ:

Również regularne studia seksuologiczne nie we wszystkich obszarach zaopatrują absolwentów w najnowszą wiedzę i nie zawsze dają im poczucie pewności siebie i kompetencji w pracy pomocowej. Niektóre obszary wiedzy omawiane są bardziej szczegółowo niż inne. Bywa też, że absolwenci miewają poczucie braku dostatecznego przygotowania praktycznego do seksuologicznej pracy pomocowej w niektórych obszarach.

Poradnia "BezTabu" to nie tylko ośrodek oferujący pomoc ludziom doznającym trudności związanych z płcią, seksualnością, życiem seksualnym lub partnerskim.

Ze względu na wieloletnie, bezpośrednie powiązanie z zapleczem akademickim, w "BezTabu" nie boimy się "trudnych przypadków" i bywa, że jesteśmy traktowani jako ostatnia deska ratunku, do której odwołują się lekarze, psychologowie czy pedagodzy stykający się z osobami, którym sami nie potrafili udzielić skutecznej pomocy.

Pragniemy również dzielić się naszą wiedzą, zdobywaną i ustawicznie poszerzaną w procesie samokształcenia, głównie w oparciu o najnowsze zachodnie akademickie publikacje obcojęzyczne. Staramy się wyznaczać standardy profesjonalnej pracy seksuologicznej, propagować wiedzę na temat najnowszych trendów w światowej seksuologii, nowych metod i skutecznych sposobów pracy pomocowej.

Pragniemy wyjść ze specjalistyczną wiedzą seksuologiczną również poza akademię i docierać z nią do jak najszerszego grona specjalistów-praktyków, klinicystów pracujących pomocowo i wsparciowo:

 • psychologów,
 • lekarzy,
 • pedagogów, nauczycieli i edukatorów seksualnych,
 • a także do pragnących ustawicznie doskonalić swoje kompetencje seksuologów, zwłaszcza tych, dla których samodzielny dostęp do najnowszej obcojęzycznej literatury przedmiotu jest z różnych względów utrudniony.
Od początku istnienia Poradni "BezTabu" prowadzimy specjalistyczną pracę szkoleniową, z której dotąd korzystały głównie grupy zorganizowane z większych placówek i ośrodków państwowych, samorządowych i prywatnych.

Obecnie pragniemy umożliwić dostęp do szkoleń także pojedynczym osobom - psychologom-praktykom, lekarzom, seksuologom, pedagogom, edukatorom, pragnącym podnosić swoje kwalifikacje w zakresie samodzielnie wybranych obszarów wiedzy seksuologicznej.

Dlatego wychodzimy z bogatą ofertą gotowych szkoleń seksuologicznych podzielonych na bloki tematyczne, spośród których praktycy zawodów pomocowych mogą wybierać interesujące ich obszary wiedzy, którą pragną poszerzać.

Szkolenia odbywają się najczęściej w weekendy, w Trójmieście, w godzinach umożliwiających osobom przyjezdnym możliwie dogodny dojazd przed zajęciami w sobotę (początek o g. 11.00) i dogodny wyjazd do domu po zajęciach w niedzielę (koniec o g. 15.00).

Szkolenia oferujemy nadal także instytucjom - mogą one wybierać spośród zaproponowanego zestawu szkoleń lub zamówić inne - dostosowane do profilu działalności własnej placówki.

Szczegółowe tematy, opisy i ceny poszczególnych szkoleń - patrz w menu rozwijanym po prawej stronie.
Jeżeli interesuje Cię indywidualny udział w którymś szkoleniu lub chcesz zgłosić udział grupy zorganizowanej, napisz: szkolenia@beztabu.org, zadzwoń: (0) 723 081 060 lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego przy opisie poszczególnych szkoleń.

Odbiorcy szkoleń

Prowadzimy szkolenia seksuologiczne, psychologiczno-seksuologiczne i psychologiczne, o charakterze teoretycznym (akademickim) i praktycznym (doskonalącym) m.in. dla następujących grup zawodowych:

 • dla seksuologów
 • dla psychologów
 • dla pedagogów i/lub nauczycieli
 • dla edukatorów seksualnych

Typy kursów

 • Poziom A - udział możliwy bez wymagań wstępnych
 • Poziom B - udział wymaga wcześniejszego ukończenia wskazanych kursów wstępnych z poziomu A
 • Poziom C - udział wymaga wcześniejszego ukończenia wskazanych kursów wstępnych z poziomu A i B

Oznaczenia kursów

 • Se - dla seksuologów
 • Ps - dla psychologów
 • Pd - dla pedagogów i/lub nauczycieli i/lub edukatorów seksualnych

Formuła szkoleń

 • dla osób indywidualnych - szkolenie organizowane jest, gdy wstępną chęć udziału zgłosi minimalna wymagana do jego uruchomienia ilość osób zainteresowanych, wówczas ustalany jest dokładny termin - dlatego, aby wziąć udział w szkoleniu, powiadom nas o swoim wstępnym zainteresowaniu mailowo, telefonicznie lub skorzystaj z funkcji powiadamiania o zainteresowaniu, dostępnej przy opisie poszczególnych szkoleń
 • dla grup zorganizowanych - w terminach uzgodnionych z grupą - szkolenie organizowane jest, gdy zgłosi się zainteresowana szkoleniem grupa (zwykle ilość osób w grupie nie może przekroczyć 25, w przypadku niektórych szkoleń limity uczestników na grupę mogą być niższe, np. maks. 15 osób)

Możliwe lokalizacje szkoleń

 • w miejscowości wskazanej przez grupę zorganizowaną, w lokalu przez nią zapewnionym
 • w miejscu zapewnionym przez organizatora - zwykle na terenie Trójmiasta

Możliwe terminy szkoleń

 • weekendy - możliwe zarówno szkolenia dla osób indywidualnych, jak i dla grup zorganizowanych
 • dni robocze - głównie dla grup zorganizowanych

Opłaty

 • Szkolenia dla osób indywidualnych - opłata zwykle wynosi ok. 100 zł za dzień szkoleniowy za osobę. W przypadku szkoleń mających nietypową formułę, wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy lub zastosowania szczególnych materiałów szkoleniowych ze strony organizatora, cena za dzień szkoleniowy może być wyższa (patrz opisy poszczególnych szkoleń).
 • Szkolenia dla grup zorganizowanych - zwykle ok. 1000 zł za dzień szkoleniowy za grupę + ewentualne koszty dojazdu i zakwaterowania osoby prowadzącej. W przypadku szkoleń mających nietypową formułę, wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy lub zastosowania szczególnych materiałów szkoleniowych przez organizatora, cena za dzień szkoleniowy może być wyższa (patrz opisy poszczególnych szkoleń).
Zakresy godzinowe szkoleń wyrażone są w godzinach dydaktycznych.