seksuologia
mgr Marta Kosińska
- pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach* (Brief Solution Focused Therapy), ukończyła kurs podstawowy oraz zaawansowany BSFT, obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na terapeutkę BSFT. Absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyła z wyróżnieniem. Absolwentka wszystkich kursów na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu seksuologii, a także w dziedzinie poradnictwa dla osób homo- i biseksualnych. W dziedzinie seksuologii kształciła się też w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W poradnictwie oraz terapii wykorzystuje także doświadczenie, które zdobyła podczas kursu "Efektywne zarządzanie konfliktem", w szczególności umiejętność Komunikacji Bez Przemocy (NVC). W oparciu o ten model pracuje ze zgłaszającymi się do Poradni parami oraz rodzinami, co sprzyja budowaniu porozumienia nawet pomiędzy osobami, które są ze sobą w konflikcie.

Edukatorka seksualna i równościowa, aktywna zwolenniczka teorii Queer i wyczerpującej edukacji seksualnej. W zakresie praw człowieka i nowoczesnych metod edukacji kształciła się na szkoleniach w Norwegii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, na Słowenii oraz Słowacji. Ukończyła także szkolenia krajowe dotyczące równości płci i problematyki molestowania seksualnego.

W swoim doświadczeniu, oprócz pracy w Poradni "BezTabu" od 2008 roku, ma kilkaset godzin spędzonych na poradnictwie w Centrum Interwencji Kryzysowej, rok nieobligatoryjnego stażu na oddziale kobiecym Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku oraz dwa lata w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z kryzysami psychicznymi.

W swojej pracy łączy bogatą wiedzę seksuologiczną, doświadczenie w dziedzinie LGBTQ i umiejętności zdobyte w poradnictwie oraz terapii.

* BSFT (Brief Solution Focused Therapy, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) odmienna od tradycyjnych forma terapii, którą cechuje przede wszystkim relacja równości i współpracy pomiędzy klientem/ką a terapeut(k)ą oraz całkowite uznanie perspektywy klienta/ki w postrzeganiu własnego życia, wraz z wartościami, którymi się kieruje. Krótkoterminowość, a właściwie zwięzłość terapii (z ang. "brief"), polega na pracy w kierunku osiągnięcia trwałych zmian tak szybko, jak to tylko możliwe, szanując Twój czas i wysiłek. Terapia ma swoją strukturę i posługuje się określonymi technikami wdrażania pożądanych przez Ciebie zmian. Sam kierunek pracy nadajesz Ty - zgodnie z tym, co uważasz za najważniejsze dla siebie. Przychodząc na spotkanie, zgodnie z BSFT, a także podejściem wyznawanym przez wszystkie specjalistki pracujące w Poradni "BezTabu", będziesz traktowany/a nie jak "pacjent" czy "przypadek kliniczny", ale jak człowiek z wyjątkową sobie osobowością, temperamentem, swoimi mocnymi i słabszymi stronami, który zasługuje na pełne szacunku, podmiotowe traktowanie. W podejściu BSFT jesteś ekspertem od swojego życia (nie usłyszysz więc od terapeutki moralizowania, "złotych myśli" czy "życiowych rad"), ponieważ to Ty znasz siebie najlepiej. Terapeutka natomiast jest specjalistką od stosowania określonych technik terapeutycznych i sposobu prowadzenia spotkań tak, aby w całkowicie bezpiecznej atmosferze współtworzyć z Tobą jasną wizję "miejsca", w którym chcesz być i najlepszą drogę do osiągnięcia wyznaczonego przez Ciebie celu.