Grupa Edukacyjna
Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu
Mamy przyjemność zaprosić do skorzystania z oferty warsztatów edukacji seksualnej. Edukację seksualną, a także kursy kształcące edukatorów i edukatorki seksualne prowadzi Katarzyna Dułak i Marta Kosińska.

Prowadzimy działalność w pomorskich szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dlaczego edukacja seksualna?
Łatwiej zapobiegać niż leczyć. Działamy, ponieważ wiedza społeczeństwa w zakresie różnych aspektów seksualności jest niedostateczna i pełna mitów. Na każdych prowadzonych przez nas zajęciach otrzymujemy i odpowiadamy na dziesiątki pytań. Prezentujemy wiedzę zgodną ze standardami współczesnej seksuologii i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wierzymy, że nasza działalność przyniesie zmianę na lepsze. Prowadzimy więc zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i akademickiej. Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy warsztaty dla dziesiątek grup młodzieży.
Organizujemy także szkolenia trenerskie oraz szkolenia z zakresu seksualności i relacji międzyludzkich dla studentów, studentek, a także dla kadry pedagogicznej oraz osób pracujących z młodzieżą.

O czym uczymy?
Treść i formę naszych zajęć zawsze dostosowujemy do potrzeb grupy docelowej. W programie warsztatów znajdują się nie tylko informacje na temat biologicznych podstaw seksualności, okresu dojrzewania, antykoncepcji i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Przekazujemy też wiedzę o budowaniu relacji w związkach i świadomym podejmowaniu decyzji o własnym życiu seksualnym.
Prowadzimy zróżnicowane warsztaty antydyskryminacyjne (tematyka dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną; asertywność i problematyka molestowania seksualnego; prawa człowieka).
Podczas warsztatów stosujemy metody edukacji nieformalnej - metody wykładowe są ograniczone do minimum, stosujemy ciekawe, zróżnicowane techniki aktywizujące młodzież i pozostawiające przestrzeń na dyskusję. Wszystko po to, aby osoby uczestniczące w naszych zajęciach jak najwięcej z nich wyniosły. Przekazywana przez nas wiedza procentuje przez całe życie.

Kontakt
Marta Kosińska (m.kosinska@beztabu.org) i Katarzyna Dułak (k.dulak@beztabu.org)