Jak napisać profesjonalną opinię psychologiczną, pedagogiczną lub seksuologiczną: Dobre praktyki i unikanie złych praktyk

Poradnia "BezTabu" zaprasza na szkolenie, które obejmie jeden weekend (dwa dni szkoleniowe): 16-17 listopada 2013 r. (łącznie 15 godzin dydaktycznych) i odbędzie się w Trójmieście.

notatnik Link do skróconej informacji o szkoleniu znajduje się tu. Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W sobotę zajęcia odbędą się w godzinach ułatwiających możliwie dogodny dojazd do Trójmiasta osobom przyjezdnym (10.00-18.00, z godzinną przerwą na posiłek), a w niedzielę - w godzinach ułatwiających możliwie dogodny wyjazd (9.00-15.00). Szczegółowe informacje o miejscu szkolenia podane zostaną w terminie późniejszym.

Zajęcia mają charakter mieszany: wykładowo-warsztatowy.

Napisanie profesjonalnej opinii - na zlecenie sądu bądź na inne potrzeby - nierzadko stanowi dla psychologów, seksuologów i pedagogów poważne wyzwanie i często wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za dalsze losy ludzi, których dana opinia dotyczy. Jak napisać opinię, która będzie spełniać standardy profesjonalne i etyczne, a merytorycznie będzie trudna do podważenia? Jakie są najczęściej popełniane błędy, które sprawiają, że opinia może zostać podważona i jak ich unikać? W ramach szkolenia intuicyjne rozwiązania zostaną zastąpione specjalistycznymi wytycznymi, których przestrzeganie przyczyni się do polepszenia jakości pisanych przez uczestników opinii.

Treści programowe: Omówienie podstawowych części, z jakich powinna się składać opinia, stanowić będzie zaledwie punkt wyjścia dla naszych rozważań. Przyjrzymy się dokładnie okolicznościom i celom tworzenia typowej opinii i na tej podstawie wysnujemy wnioski na temat tego, jakie funkcje powinna pełnić każda z jej części i jakie elementy zawierać, a jakich elementów zawierać nie powinna i dlaczego. Omówimy, w jaki sposób możemy unikać uchybień etycznych oraz błędów prowadzących do podważenia opinii i/lub zagrażających naszej reputacji jako osób opiniujących. Przyjrzymy się najczęstszym błędom i niedociągnięciom popełnianym nie tylko przez początkujących psychologów, pedagogów czy seksuologów, ale i przez biegłych sądowych z wieloletnim doświadczeniem. Weźmiemy na warsztat fragmenty autentycznych opinii (utajnione pod kątem danych osobowych) i na ich podstawie nauczymy się korygować typowe błędy oraz unikać ich we własnej pracy. Będziemy też lepiej rozumieć i łatwiej rozpoznawać czynniki, które mogą przyczyniać się do popełniania błędów przy pisaniu opinii, a dzięki temu nauczymy się skuteczniej wystrzegać ich wpływu na naszą pracę.

Ukończywszy szkolenie, uczestnicy:

Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Bojarska. Więcej informacji na temat prowadzącej znajduje się tutaj.

Regularna opłata za udział w szkoleniu wynosi 249 zł za osobę, jednak uwzględniamy zniżkę 50 zł za szybką wpłatę w przypadku dokonania jej do 5 listopada 2013 r. (tj. osoby, które dokonają wpłaty do 5 listopada 2013 r. włącznie, za udział w szkoleniu płacą 199 zł).

Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaty za udział w szkoleniu osobom, które - ukończywszy obydwa dni szkolenia - uznają, że szkolenie pod względem merytorycznym zawiodło ich oczekiwania.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu (o ile w momencie wysyłania zgłoszenia są jeszcze miejsca), jednak o ostatecznym przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność dokonywania wpłat. W wypadku dokonania opłaty za udział w szkoleniu po wyczerpaniu się wszystkich wolnych miejsc, opłata ta podlega zwrotowi.

Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, chyba że strony ustalą inaczej.

W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, zwrotowi podlega 80% opłaty wniesionej za udział w szkoleniu. W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, opłata wniesiona za udział w szkoleniu nie podlega zwrotowi.

Informacje o numerze rachunku i sposobie dokonania opłaty otrzymają Państwo drogą mailową po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj.

Wypełniwszy formularz zgłoszeniowy, otrzymają Państwo kod promocyjny, który przyda się Państwu, jeżeli skutecznie zachęcą Państwo kogoś do udziału w tym samym szkoleniu. Mogą Państwo przekazać ten kod osobom potencjalnie zainteresowanym udziałem.

W przeciągu jednego miesiąca od daty rozpoczęcia szkolenia otrzymają Państwo zwrot części opłaty poniesionej za szkolenie w wysokości 5% za każdą osobę, która spełni łącznie następujące warunki:

Każda osoba, która, zgłaszając swój udział w tym samym, co Państwo, szkoleniu, wpisze w swoim zgłoszeniu otrzymany od Państwa kod promocyjny, również otrzyma zwrot części opłaty za udział w szkoleniu w wysokości 5%, pod warunkiem że Państwo również dokonają opłaty i wezmą udział w szkoleniu. Zwrot naliczonej części opłaty nastąpi w przeciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia szkolenia.

Pojedyncza osoba, zgłaszając swój udział w szkoleniu, może wykorzystać tylko jeden kod promocyjny (np. tylko ten otrzymany od Państwa), ale nie może wykorzystać kilku (np. zarówno kodu otrzymanego od Państwa, jak i innego kodu, otrzymanego od kogoś innego). Natomiast jeden kod może zostać wykorzystany przez kilka różnych osób. Jeżeli będzie to kod otrzymany od Państwa, to za udział każdej z tych osób w szkoleniu otrzymają Państwo zwrot części opłaty za udział w szkoleniu wysokości 5%.

Im więcej osób skutecznie zachęcą Państwo do udziału w szkoleniu, tym większy otrzymają Państwo zwrot opłaty. Wysokość otrzymanego zwrotu opłaty nie może jednak przekroczyć kwoty wpłaconej za Państwa udział w danym szkoleniu.

W razie wszelkiego rodzaju pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@beztabu.org lub telefoniczny: (0) 723 081 060.

Obrazek: Image courtesy of Paul / FreeDigitalPhotos.net