Witamy w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego "BezTabu"
Poradnia "BezTabu" została założona w 2008 roku, przez niezależne ekspertki z dziedziny seksuologii i psychologii, które udzielają pomocy i konsultacji, a także prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną w dziedzinie szeroko pojętej seksualności człowieka.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Nasz zespół składa się z trzech niezależnych specjalistek w dziedzinie seksualności. Na bieżąco podnoszą swoje kompetencje w zakresie seksuologii. Wszystkie ukończyły studia psychologiczne i kształciły się w dziedzinie seksuologii w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Zespół łączą wspólne, opisane niżej, zasady pracy.

Nasze zasady:

Chętnie dzielimy się też naszą wiedzą. Prowadzimy:

Jesteśmy doświadczonymi trenerkami i edukatorkami seksualnymi, często zapraszanymi do różnego rodzaju placówek oświatowych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych

Zapraszamy!